STYPENDIUM MINISTRA

na rok akad. 2014/2015

 

 

Wypełnione wnioski o stypendium ministra na rok akad. 2014/2015

należy składać w dziekanacie WIGE przed Radą Wydziału

do dnia 8.09.2014 r.

Zaopiniowanie wniosków odbędzie się na Radzie Wydziału, dnia 12.09.2014 r.

 

Termin złożenia wniosku w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego upływa 15.10.2014 r.

 

Wszystkie informacje i wnioski dot. stypendium znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-2014-2015.html

 

Poznań, 14.07.2014 r.