Do 25 października 2019 r. rektorzy uczelni mogą składać wnioski o przyznanie stypendium dla studentów wykazujących się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami, lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi.

Wszystkie informacje i wnioski dot. stypendium znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 

Prodziekan Wydziału                                 

Informatyki i Gospodarki Elektronicznej

dr hab. Elżbieta Rychłowska-Musiał prof. nadzw. UEP Poznań, 16.09.2019 r.