Sejmik Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr XLVIII/1104/18 z dnia  23 lipca 2018 r. ustanowił zasady przyznawania studentom stypendiów naukowych Marszałka Województwa Wielkopolskiego zamieszkującym na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego.


Termin składania wniosków w Dziekanacie WIGE do 11 października 2019 r.

 

Wnioski wraz z załącznikami należy składać

w Departamencie Edukacji i Nauki,

al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, pok. 534

w terminie do 20 października 2019 r.

 

Wszystkie informacje oraz regulamin dotyczący przyznawania studentom stypendiów naukowych znajdują się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego:

https://www.umww.pl/departamenty_departament-edukacji-i-nauki_stypendia-naukowe-marszalka-wojewodztwa-wielkopolskiego


Poznań, 26.08.2019 r.