W dniu 30.10.2018 r. na zaproszenie prof. Bogusława Fiedora, prof. Mariana Goryni i prof. Elżbiety Mączyńskiej prof. dr hab. Krzysztof Malaga, prof. zw UEP wziął udział w Seminarium Rady Naukowej PTE i Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN nt. Innowacje, środowisko, klimat, zrównoważony wzrost gospodarczy, związanym z przyznaniem tegorocznej Nagrody Banku Szwecji im. A. Nobla za osiągnięcia w dziedzinie nauk ekonomicznych Williamowi D. Nordhausowi i Paulowi M. Romerowi. W ramach wprowadzenia do dyskusji wygłosił referat nt. Paul Michael Romer laureat Nagrody Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii w 2018 roku. Prezentacja prof. Krzysztofa Malagi, zapisy stenograficzny oraz filmowy seminarium dostępne są na stronie internetowej PTE (http:/www.pte.pl/konferencje).