Prof. Wojciech Cellary uczestniczył w VII Europejskim Kongresie Gospodarczym, który odbył się w dniach 20 - 22 kwietnia 2015 r. w Katowicach. Podczas tej największego wydarzenia biznesowego w Europie Środkowej, prof. Cellary pełnił funkcję moderatora sesji „Europejska Agenda Cyfrowa” poświęconej następującym tematom: główne cele EAC i stan ich realizacji; rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych i ich znaczenie dla globalnej konkurencyjności europejskiej gospodarki; postulat jednolitego rynku cyfrowego, kluczowe inwestycje, potencjalne korzyści dla gospodarki; środki na realizację poszczególnych działań służących realizacji Agendy.