Prof. Emil Panek wziął udział w posiedzeniu plenarnym Komitetu Statystyki i Ekonometrii PAN, które odbyło się 10 grudnia 2013 r. na Uniwersytecie Warszawskim. W trakcie posiedzenia wykład pt. „Pomiar mobilności kapitału – od UIP do hipotezy bliźniaczego deficytu” – wygłosiła prof. K. Strzała z Uniwersytetu Gdańskiego