Przypominamy, że 10 lipca br. upływa termin zapisów elektronicznych na studia!
https://e-dziekanat.ue.poznan.pl/rekrutacja/

Zapraszamy do aplikowania!

Poznań, dnia 7 lipca 2017