Dyżury Pana Dziekana

                                         prof. dr hab. Krzysztofa Malagi, prof. zw. UEP,

                                    we wrześniu odbywać się będą w następujące dni:

                                                   6.09. (piątek), godz. 9.00 – 10.00

                                                 13.09. (piątek), godz. 9.00 – 10.00

                                                 20.09. (piątek), godz. 9.00 – 10.00

                                                 27.09. (piątek), godz. 9.00 – 10.00

                                        pokój nr 137, budynek APoznań 26.08.2019 r.