W dniu 5 grudnia Katedra Informatyki Ekonomicznej we współpracy z EIT ICT Labs Germany oraz InQbatorem przy Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym zorganizowała ośmiogodzinny warsztat “Workshop on Business Modeling”. Podczas tego wydarzenia uczestnicy dowiedzieli się, czym jest i jak stosować Business Model Canvas, a także zostały przećwiczone techniki szybkiej prezentacji. Studenci mieli także okazję przedyskutować swoje pomysły na biznes w gronie ekspertów z wcześniej wymienionych organizacji. Sam warsztat miał międzynarodowy charakter ze względu na obecność zagranicznych studentów. Warsztaty prowadzone były po angielsku. Pod koniec jury wybrała najlepszy pomysł na własną działalność gospodarczą, a jego autor - Michał Karmelita - został nagrodzony darmową sesją coachingową w InQbatorze. Wszyscy obecni uzyskali także certyfikat potwierdzający obecność na warsztacie.