W dn. 16.10.2014 r., na zaproszenie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i Oddziału PTE we Wrocławiu, dr hab. Krzysztof Malaga, prof. nadzw. UEP wygłosił wykład nt.”Przesłanki i implikacje jednolitej teorii wzrostu gospodarczego

 

W dn. 17.10.2014 r., na zaproszenie Wydziału Zarządzania Wyższej Oficerskiej Szkoły Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki , dr hab. Krzysztof Malaga, prof. nadzw. UEP wygłosił wykład nt.Perspektywy i ograniczenia konwergencji gospodarczej państw i regionów Europy