ODDZIAŁ POZNAŃSKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA STATYSTYCZNEGO

POZNAŃSKIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ NAUK

I

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI UAM W POZNANIU

 

 

 wzorem lat poprzednich kontynuują w roku akademickim 2017/2018 cykl

Wykładów Otwartych:

 

„Wielowymiarowe metody statystyczne”

 

 

Wykłady odbywać się będą raz w miesiącu, w środy o godz. 17.30 w Sali A1.33  Wydziału Matematyki i Informatyki UAM przy ul. Umultowskiej 87 w Poznaniu.

Najbliższy wykład na temat:

 

Wstęp do uczenia przyrostowego:
statystyka bez prawdopodobieństw


 

w dniu 14 marca 2018r. wygłosi

dr inż. Wojciech Kotłowski z Politechniki Poznańskiej

 

 

Materiały z dotychczas przeprowadzonych wykładów dostępne są na stronie Internetowej Katedry Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu: https://ue.poznan.pl/pl/uniwersytet,c13/wydzialy,c18/wydzial-informatyki-i-gospodarki-elektronicznej,c22/katedra-statystyki,c3316/katedra-statystyki,c3319/wyklady-srodowiskowe,a42908.html .

Serdecznie zapraszam do udziału w wykładach oraz proszę o ich upowszechnienie wśród Państwa seminarzystów, doktorantów i współpracowników.

 

Przewodnicząca Rady Oddziału PTS w Poznaniu

/Dr hab. Elżbieta Gołata, prof. nadzw. UEP/