Prof dr hab. Witold Abramowicz, dr Agata Filipowska oraz dr Krzysztof Węcel uczestniczyli w IV edycji kongresu BIG DATA: Think Big CEE Congress

 

W dniach 20-21 kwietnia 2016 r.w Hotelu Westin w Warszawie, odbyła się IV edycja BIG DATA: Think Big CEE Congress, organizowanego przez MMC Polska. W konferencji wzięły udział kluczowe osoby reprezentujące branże: finansową, telekomunikacyjną, medialną, IT, retail, e-commerce, marketing, administrację i inne. Podczas kongresu pracownicy Katedry Informatyki Ekonomicznej czynnie uczestniczyli w obradach i panelach dyskusyjnych.

-        Prof. dr hab. Witold Abramowicz jako członek rady Programowej kongresu BIG DATA: Think Big CEE Congress oraz prelegent w panelu dyskusyjnym zatytułowanym "Jak Big Data zmieni biznes – inteligencja maszyn i urządzeń"

-        Dr Agata Filipowska jako moderator w panelu dyskusyjnym zatytułowanym "Small Big Data. Wielkie Wolumeny Danych – narzędzie nie tylko dla największych?"

-        Dr Krzysztof Węcel  jako prelegent w panelu dyskusyjnym zatytułowanym "Wyzwania i zagrożenia stojące przed wymianą danych w kontekście współpracy między sektorem publicznym a prywatnym"

 

Więcej informacji: http://bigdatacongress.pl/

 Wykład prof. dr. hab. Witolda Abramowicza, prof. zw. UEP na Humboldt Universität w Berlinie

 

Prof. dr hab. Witold Abramowicz, prof. zw. UEP w dniu 25 kwietnia 2016 r. na zaproszenie Department of Computer Science, w ramach programu studiów doktoranckich SOAMED, wygłosił wykład zatytułowany „Big Data - towards new business models“


Więcej informacji:

https://www.informatik.hu-berlin.de/en/forschung-en/gebiete/soamed-en/Events/vergangene%20SOAMED-Termine Wykład prof. dr. hab. Witolda Abramowicza, prof. zw. UEP podczas Seminarium Politechniki Warszawskiej

 

Prof. dr hab. Witold Abramowicz, prof. zw. UEP w dniu 19 kwietnia 2016 r. na zaproszenie Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej wystąpił podczas Seminarium „Wyzwania modelowania inżynierskiego
i biznesowego”, gdzie w
ygłosił wykład zatytułowany „Ewolucja modeli biznesowych z wykorzystaniem Big Data”.

 

Więcej informacji:

https://www.ci.pw.edu.pl/Nauka/Seminaria/V-SeminariumWykład inauguracyjny prof. dr hab. Witolda Abramowicza, prof. zw. UEP podczas XXVI FORUM INFORMATYKI W ADMINISTRACJI


Prof. dr hab. Witold Abramowicz w dniu 13 kwietnia 2016 r. podczas XXVI FORUM INFORMATYKI W ADMINISTRACJI, konferencji organizowanej przez Centrum Promocji Informatyki na zaproszenie, jako Keynote Speaker, wystąpił z prezentacją wykładu inauguracyjnego pt.: „Big Data przesłanką tworzenia usług administracji publicznej”


Więcej informacji:

http://www.cpi-sk.pl/imprezy/2016/fia/index.php