Strona główna

WYNIKI - Konkurs MNiD 2014

WYNIKI konkursu zasadniczego na środki finansowe - 29.04.2014 r.Odwołania od decyzji Komisji Konkursowej – kierowane wyłącznie w formie pisemnej do Przewodniczącego Wydziałowej Komisji ds. Badań Naukowych, prof. K. Malagi (Katedra Ekonomii Matematycznej, p. 411 C) – przyjmowane będą do 7 maja 2014 r.

 

Dziekan WIGE

Prof. dr hab. Emil Panek, prof. zw. UEP

Poznań, 29.04.2014 r.


Konkurs zasadniczy na środki finansowe

Ogłaszam Konkurs zasadniczy na podział środków finansowych pochodzących z dotacji MNiSW na działalność polegającą na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w 2014 .

Zasady podziału tych środków w trybie konkursowym reguluje uchwała nr 23/2013/2014 Rady Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej z dn. 17.01.2014 r. (załącznik: „Zasady finansowania ...”). Ponieważ wnioski i sprawozdania zostały już złożone w Systemie Aplikacji UEP oraz w Dziekanacie WIGE w formie wypełnionego formularza oceny aktywności, więc wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu 29 kwietnia 2014 r.

Odwołania od decyzji Komisji Konkursowej – kierowane wyłącznie w formie pisemnej do Przewodniczącego Wydziałowej Komisji ds. Badań Naukowych, prof. K. Malagi (Katedra Ekonomii Matematycznej, p. 411 C) – przyjmowane będą do 7 maja 2014 r. 

 

Dziekan WIGE

Prof. dr hab. Emil Panek, prof. zw. UEP

Poznań, 23.04.2014 r.