XXII Konkurs NTIE

na najlepsze prace dyplomowe

w dziedzinie informatyki ekonomicznej

 

Laureatami konkursu zostali, już po raz kolejny, absolwenci

Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej

Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

W grupie prac doktorskich:

2. miejsce:

dr Milena Stróżyna, Modelling of Risk and Reliability of Maritime Transport Services, promotor: prof. dr hab. Witold Abramowicz, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 W grupie prac licencjackich:

1. miejsce: ex equo:

Michał Michalak, Comparative Analysis of NoSQL Databases for AIS, promotor: dr Agata Filipowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Kamil Nowak, Ocena jakości artykułów Wikipedii na podstawie jakości cytowanych publikacji, promotor: dr Krzysztof Węcel, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

2. miejsce:

Szymon Wieczorek, Recommendation of Music based on Visual Sentiment Analysis with Convolutional Neural Networks, promotor: dr Agata Filipowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Serdecznie gratulujemy!!!

Więcej informacji: http://sartosfera.pl/ntie/konkursy/