W dn. 7.01.2014 r. mgr Michał Burzyński, doktorant z Katedry Ekonomii Matematycznej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu i Szkoły Doktorskiej na Université Catholique de Louvain w Louvain-là-Neuve, wziął udział seminarium Macrolunch, które odbyło się w Institut de Recherches Ėconomiques et Sociales na  UCL w Louvain-là-Neuve. W trakcie seminarium Pan mgr Michał Burzyński wygłosił referat pt: "The Welfare Impact of Global Migration in the OECD Countries".