Miasto Poznań organizuje XV edycję konkursu „Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę doktorską" i „Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę magisterską".
Celem konkursu  na najlepsze prace magisterskie i doktorskie obronione na poznańskich uczelniach i w poznańskich placówkach naukowych jest zaangażowanie młodych talentów na rzecz rozwoju miasta oraz promowanie ich osiągnięć.
Na autorów i autorki trzech najlepszych prac doktorskich czekają równorzędne nagrody w wysokości 8.000 zł, a na autorów i autorki trzech najlepszych prac magisterskich trzy równorzędne nagrody w wysokości 4.000 zł.
 
Do konkursu mogą być zgłaszane prace powstałe we wszystkich uczelniach i placówkach naukowych Poznania, z dziedzin i dyscyplin nauki, które mogą znaleźć zastosowanie w funkcjonowaniu, rozwoju lub promocji Poznania.
 
Termin przyjmowania zgłoszeń mija 15 listopada 2018 roku.
 
Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem konkursu. Wszystkie niezbędne informacje dotyczące konkursu znajdują się pod tym linkiem. 
 
Pytania dotyczące zgłoszeń i przebiegu konkursu można kierować pod adres mailowy: akademickipoznan@um.poznan.pl