Na Wydziale Informatyki i Gospodarki Elektronicznej UEP utworzony został nowy kierunek anglojęzycznych studiów drugiego stopnia – Financial Engineering.


Program studiów jest zbliżony do programu specjalności Inżynieria Finansowa na kierunku Informatyka i Ekonometria, przy czym językiem wykładowym na nowym kierunku jest angielski i przewidziano bardziej specjalistyczne zajęcia – głównie z metod ilościowych, finansów przedsiębiorstw i zarządzania ryzykiem.


Studia na kierunku Financial Engineering przeznaczone są dla absolwentów krajowych i zagranicznych studiów pierwszego stopnia zainteresowanych metodami ilościowymi w finansach, a celem studiów jest przygotowanie wysokiej klasy specjalistów w tym obszarze.


W realizacji kierunku przewidziana jest współpraca z Uniwersytetem Lotaryńskim i Uniwersytetem w Lizbonie, która umożliwi wybranym studentom zdobycie podwójnego dyplomu.


Pierwszy nabór zostanie przeprowadzony na rok akademicki 2016/17, podobnie jak wszystkie inne studia anglojęzyczne, kierunek będzie płatny.