W dn. 18.07.2017 r prof. Guillaume LEYTE, Président de l’Université Paris 2 Panthéon-Assas - na wniosek prof. Alaina REDSLOBA, po uzyskaniu pozytywnej opinii Conseil d’administration - zaprosił prof. dr hab. Krzysztofa Malagę jako profesora wizytującego w roku akademickim 2017/2018.  Planowany termin wizyty: 2 - 16.11.2017 r.