W dniu 6 kwietnia 2016 r. w czasopiśmie Journal of International Economics (40 pkt., 5-year impact factor 2,77) ukazał się artykuł Aubry A., Burzyński M., Docquier F., The Welfare Impact of Global Migration in OECD Countries.

Więcej informacji o czasopiśmie i artykule pod adresem:

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S002219961630040X