Matematyka i informatyka na usługach ekonomii
Teoria. Modele. Zastosowania.

W monografii znajduje się dziesięć artykułów opracowanych na podstawie wystąpień w czasie konferencji: „Matematyka i informatyka na usługach ekonomii”, która się odbyła na Wydziale Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w kwietniu 2014 roku.Wspólnym mianownikiem artykułów jest zastosowanie różnych podejść informatycznych i modeli (metod) matematycznych w badaniach ekonomicznych.Tematyka monografii jest bardzo szeroka. Artykuły są uporządkowane alfabetycznie według nazwisk autorów, aby nie stwarzać wrażenia, że pewne zastosowania podejść i metod są ważniejsze niż inne.
Matematyka i informatyka na usługach ekonomii
Analityka gospodarcza. Metody i narzędzia

W ostatnich latach, na pograniczu metod ilościowych i informatyki, powstał nowy kierunek badań naukowych i kształcenia ekonomistów – analityka gospodarcza.Jej celem jest diagnozowanie, interpretowanie i prognozowanie zjawisk zachodzących w zmieniającym się otoczeniu gospodarczym. Coroczna konferencja naukowa „Matematyka i Informatyka na Usługach Ekonomii” w swej problematyce nawiązuje do tego właśnie nurtu badań. Konferencja stała  się ogólnopolskim forum wymiany osiągnięć naukowych, przedstawiania wątpliwości i wskazywania nowych kierunków badań prowadzonych na pograniczu metod ilościowych i informatyki.Pokłosie konferencji, która odbyła się w kwietniu 2014 roku, stanowią artykuły zawarte w niniejszej monografii. Tematyka tych artykułów jest różnorodna,bo różnorodne są narzędzia, którymi posługuje się analityka gospodarcza,i dziedziny, w których znajduje zastosowania.