Konsultacje w semestrze letnim 2018/19:
poniedziałek, godz. 15:00 - 16:00
środa, godz. 15:00 - 16:00
Stanowisko:
Starszy Wykładowca w Katedrze Ekonometrii
Pełnomocnik Dziekana WIGE ds. kontaktów ze szkołami ponadgimnazjalnymi
Pełnomocnik Rektora ds. Klas Akademickich i Patronackich

Zainteresowania naukowe:
informacja na rynku kapitałowym
płynność papierów wartościowych
modelowanie produkcji gospodarstw domowych
zrównoważony rozwój
CSR