Seminaria naukowe Katedry Ekonometrii odbywają się we wtorki, od godz. 13:15, w sali 324 w budynku C przy ulicy Towarowej.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w seminariach lub poprowadzeniem seminarium i zaprezentowaniem własnego tematu prosimy o kontakt z prof. Pawłem Kliberem - pawel.kliber@ue.poznan.pl 
Serdecznie zapraszamy!