Seminaria naukowe

Informacje

Seminaria naukowe Katedry Ekonomii Matematycznej odbywają się w czwartki o godz. 13:30-15:00, w sali 3.10 w budynku CEUE.


Osoby zainteresowane uczestnictwem w seminariach lub poprowadzeniem seminarium i zaprezentowaniem własnego tematu 
prosimy o kontakt z dr Karoliną Sobczak: 
Serdecznie zapraszamy!  

Od roku 2011 osoby z Katedry Ekonomii Matematycznej współpracują naukowo z Zakładem Optymalizacji i Sterowania na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W ramach tej współpracy pracownicy ZOiS wygłosili referaty na seminarium KEM, a pracownicy KEM przedstawili wystąpienia na seminarium "Wybrane zagadnienia z analizy nieliniowej" prowadzonym w ZOiS. 

Zainteresowanych zachęcamy od odwiedzenia