DataReferentTemat
 31.05.07 Piotr Maćkowiak  Adaptacyjne procesy kroczące są dobre 
- uogólnienie - przypadek malejących efektów skali  
26.04.07  Zbigniew Czerwiński  Stare i nowe problemy wzrostowe (na marginesie artykułu prof. Stanisława Gomułki)  
19.04.07  Bartosz Jurek  Międzygałęziowa dyfuzja technologii w modelu Leontiefa-Gale'a z kapitałem ludzkim. 
Twierdzenie o magistrali. (c.d.)   
12.04.07  Bartosz Jurek  Międzygałęziowa dyfuzja technologii w modelu Leontiefa-Gale'a z kapitałem ludzkim. 
Twierdzenie o magistrali. (c.d.)  
29.03.07  Agata Kliber  Przenoszenie zmienności stóp procentowych w krajach Europy Środkowej  
22.03.07  Bartosz Jurek  Międzygałęziowa dyfuzja technologii w modelu Leontiefa-Gale'a z kapitałem ludzkim. 
Twierdzenie o magistrali.  
08.03.07  Krzysztof Cichy  Dyfuzja technologii – wyniki badań empirycznych (c.d.)  
01.03.07  Krzysztof Cichy  Dyfuzja technologii – wyniki badań empirycznych 
22.02.07  Paweł KliberRewolucja przemysłowa wg Lucasa (c.d.) 
15.02.07  Paweł Kliber  Rewolucja przemysłowa wg Lucasa  
18.01.07  P. WróblewskiRola rządu w utrzymaniu wzrostu gospodarczego (c.d.)  
11.01.07 P. Wróblewski  Rola rządu w utrzymaniu wzrostu gospodarczego (c.d.) 
04.01.07  P. Wróblewski  Rola rządu w utrzymaniu wzrostu gospodarczego  
14.12.06  Michał Konopczyński  Równowaga i stabilność małej gospodarki w unii monetarnej – ujęcie krótkookresowe  
23.11.06  Roman Kiedrowski
Piotr Maćkowiak
Uwagi na temat funkcji użyteczności i równania Słuckiego  
Walrasowskie modele równowagi rynków finansowych
16.11.06
Roman Kiedrowski  Recenzje rozprawy habilitacyjnej - dyskusja  
09.11.06  Krzysztof Cichy  Modele dyfuzji technologii – ujęcia Nelsona-Phelpsa, Benhabiba-Spiegela oraz ich rozwinięcia  
19.10.06  Bartosz Jurek  „Słabe” twierdzenie o magistrali w modelu Leontiefa-Gale’a z kapitałem ludzkim  
12.10.06  P. Wróblewski  Ceny względne w gospodarce konkurencyjnej (c.d.)
05.10.06  P. Wróblewski  Ceny względne w gospodarce konkurencyjnej. Przyczynek do dyskusji