DataReferentTemat 
 19.06.08 Z. Świtalski  O kojarzeniu małżeństw i rekrutacji kandydatów do szkół  
12.06.08  Michał Konopczyński  The efficiency of fiscal policy in an economic monetarny union. A small country perspective.  
05.06.08  Piotr Maćkowiak  "O różniczkowalności optymalnych ścieżek wzrostu gospodarki wielosektorowej" 
(artykuł J. Blot, B. Crettez)  
29.05.08  M. Malaczewski  Stabilność endogenicznych modeli wzrostu gospodarczego  
15.05.08  Roman Kiedrowski  Równowaga klasyczna i neoklasyczna – źródła historyczne, struktura matematyczna, kontekst dynamiczny  
08.05.08  Roman Kiedrowski  Teoria gier a modele ogólnej równowagi ekonomicznej von Neumanna  
24.04.08  M. Malaczewski  Model cyklu koniunkturalnego Goodwina  
17.04.08  M. Malaczewski  Stabilność modeli wzrostu gospodarczego (c.d.)
10.04.08  M. Malaczewski   Stabilność modeli wzrostu gospodarczego
03.04.08  P. Pietraszewski  Kierunki rozszerzenia możliwości eksplanacyjnych neoklasycznego modelu wzrostu gospodarczego (c.d.) 
27.03.08  P. Pietraszewski  Kierunki rozszerzenia możliwości eksplanacyjnych neoklasycznego modelu wzrostu gospodarczego (c.d.)  
21.03.08  P. Pietraszewski  Kierunki rozszerzenia możliwości eksplanacyjnych neoklasycznego modelu wzrostu gospodarczego (c.d.)  
06.03.08  P. Pietraszewski  Kierunki rozszerzenia możliwości eksplanacyjnych neoklasycznego modelu wzrostu gospodarczego 
28.02.08  Piotr Maćkowiak  Artykuł M. Kaganowicza: "Sustained endogenous growth with decreasing returns and heterogenous capital"  
14.02.08  Karolina Sobczak  Wybrane zagadnienia konwergencji gospodarczej  
07.02.08  P. Pietraszewski  Kierunki rozszerzenia możliwości eksplanacyjnych neoklasycznego modelu wzrostu gospodarczego  
24.01.08  Justyna Siwińska  Optymalizacja w systemach wspomagania decyzji  
17.01.08  Emil Panek
Piotr Maćkowiak
Michał Konopczyński  
Finansowanie badań naukowych  
10.01.08  Krzysztof Cichy  Symulacyjny model gospodarki typu Ramseya (c.d.) 
20.12.07   Spotkanie Opłatkowe Katedry i Jubileusz prof. Czerwińskiego  
13.12.07  Krzysztof Cichy  Symulacyjny model gospodarki typu Ramseya (c.d.)  
29.11.07  Krzysztof Cichy  Symulacyjny model gospodarki typu Ramseya  
22.11.07  Bartosz Jurek Postęp technologiczny w wielosektorowym modelu wzrostu z kapitałem ludzkim i dyfuzją wiedzy  
15.11.07 Elżbieta Rychłowska-
-Musiał
Koszty agencji dotyczące wolnej gotówki w firmie
08.11.07  Roman Kiedrowski  Stabilność ogólnego modelu konkurencji klasycznej. Przypadek szczególny  
25.10.07  prof. Stanisław Gomułka 
(gość katedry)  
Uogólnienie modelu endogenicznego wzrostu gospodarczego Phelpsa dla krajów rozwiniętych  
08.10.07  Paweł Kliber  Teoria popytu dla preferencji zależnych od cen