DataReferentTemat 
 28.05.09 K. Leśniak  Rozwiązania kooperacyjne gier symetrycznych  
21.05.09  Michał Konopczyński  Fiscal policy in a monetary union from the perspective of the neoclassical growth model  
14.05.09  E. Buszkowska  Wybór najlepszych modeli prognostycznych zmienności instrumentów finansowych za pomocą testów statystycznych  
07.05.09  Piotr Maćkowiak  A proof of existence of equilibrium in a simple exchange model - special case  
23.04.09  Karolina Koziorowska  Warunkowa wartość zagrożona jako narzędzie do zarządzania ryzykiem inwestycji finansowych  
09.04.09  Piotr Maćkowiak  Równoważniki twierdzenia Brouwera i równowaga ekonomiczna  
19.03.09  P. Pietraszewski  Koncepcja i rezultaty pracy doktorskiej pt.
"Kierunki rozszerzenia możliwości eksplanacyjnych
neoklasycznego modelu wzrostu gopodarczego"  
19.03.09  Stanisław Gomułka
Krytyczna analiza teorii wzrostu i cykli koniunkturalnych Kaleckiego  
12.03.09  Karolina Sobczak  

Wprowadzenie do dyskusji nad artykułem 
prof. Stanisława Gomułki

"The Innovation Rate and Kalecki Theory of Trend, Unemployment and the Business Cycle"  
12.02.09  Karolina Sobczak  Intensyfikacja handlu nowymi zestawami produktów przy alternatywnych wariantach polityki monetarnej na podstawie: Auray S., Eyquem A., Poutineau J.-Ch.,The Extensive "Margin of Trade under Alternative Monetarny Policy Regimes".  
29.01.09  Karolina Sobczak  O związkach między wielkością produkcji a poziomem cen  
15.01.09  A. Arkit  Stabilność równowagi konkurencyjnej w modelach wymiany z wielowartościową nadwyżką popytu  
04.12.08  Michał Konopczyński  Optimal Investment in Immobile Human Capital in an Economic and Monetarny Union (Kastoria, 15–17 May, 2008)  
27.11.08  Piotr Maćkowiak  Jądro wymiany w modelu Arrowa-Hurwicza  
20.11.08  Z. Świtalski  Stabilność i równowaga w modelach kojarzenia  
13.11.08   Konferencja "E-learning"  
07.11.08  Piotr Maćkowiak  Harutaka Takahashi (c.d. z 16 i 23.10.)  
06.11.08  Karolina Sobczak  Wzrost gospodarczy – miary, źródła i efekty  
30.10.08  Krzysztof Cichy  Harutaka Takahashi (c.d.) 
23.10.08  Krzysztof Cichy  Harutaka Takahashi “Optimal balanced growth in a general multi-sectoral endogenous growth model with constant returns”  
16.10.08  M. Malaczewski  Stabilność modeli wzrostu gospodarczego  
09.10.08  Roman Kiedrowski Optymalny wzrost a równowaga makroekonomiczna