DataReferentTemat 
 01.07.10Karolina Sobczak  Analiza związku między nominalną a realną konwergencją gospodarczą  
24.06.10  M. Żarek  Wykorzystanie metody DEA do oceny efektywności procesu restrukturyzacji sektora cukrowniczego w UE  
17.06.10  P. Pietraszewski  Podstawy mikroekonomiczne agregatowej funkcji produkcji  
10.06.10  Monika Osińska  Wskaźniki oceny jakości podziału - analiza porównawcza  
27.05.10  Karolina Sobczak  Teoretyczne i praktyczne uzasadnienie dla wykorzystywania modeli DSGE w ekonomii  
13.05.10  Anna Domagała  Data Envelopment Analysis jako narzędzie analizy fundamentalnej (prezentacja koncepcji N.C.P. Edirisinghe, X. Zhang)  
06.05.10  Emil Panek  Optymalne ścieżki wzrostu w modelu AK z endogenicznie rosnącą efektywnością kapitału  
27.04.10  Jean-Christophe Poutineau, Univ. Rennes 1 Short-run and long-run effects of banking in a New Keynesian model  
15.04.10  Paweł Kliber  Optymalna panika finansowa (omówienie artykułu)  
08.04.10  M. Żarek  Wykorzystanie metody DEA do oceny efektywności procesu restrukturyzacji sektora cukrowniczego w UE  
01.04.10  P. Pietraszewski  Dowód twierdzenia o stabilności stanu stacjonarnego w modelu Ramsey'a-Cassa-Koompansa z kapitałem rzeczowym i ludzkim.  
25.03.10  Krzysztof Cichy Time and symmetry in models of economic markets (artykuł Lee Smolina)  
18.03.10  Piotr Maćkowiak  Istnienie równowagi w przypadku przekształceń wielowartościowych - prosty dowód. Notatki  
18.02.10  M. Majstruk  Rynek instrumentów pochodnych  
13.01.09  Marcin Anholcer  A new upper bound for the total vertex irregularity strength of graphs  
09.12.09  Justyna Siwińska, 
Karolina Koziorowska  
Analiza porównawcza wybranych metod optymalizacji portfela instrumentów finansowych  
02.12.09  Krzysztof CichyThe Extensive Margin of Trade under Alternative Monetary Policy Regimes - original model and extension  
04.11.09  Piotr Maćkowiak  Artykuł: "A simple proof of the existence of an equilibrium when the weak axiom holds", J. Fraysse, J.of.Math.Ecs, 2009  
21.10.09
Aula UEP  
prof. Roman Frydman   (w ramach seminarium KEM) wykład otwarty  "Imperfect Knowledge Economics", 
Organizator: Krytyka Polityczna  
08.10.09  Piotr Maćkowiak  Dyskusja nad art. S. Reiter, S. Maroulis "Stable processes of exchange"  
30.09.09  Anna Domagała  Zastosowanie metody DEA do badania efektywności europejskich giełd papierów wartościowych  
10.09.09  dr J. Kowalewski, Dyrektor Urzędu Statystycznego w Poznaniu  Bank Danych Makroekonomicznych