DataReferentTemat 
 14.04.11Karolina Sobczak  Znaczenie parametryzacji modeli DSGE w przyjętej metodzie estymacji na przykładzie modelu małej skali  
07.04.11 Michał Burzyński  Model wzrostu gospodarczego z rynkiem kapitałowym  
31.03.11  Roman Kosmalski  Konwergencja i nierówności regionalne w Polsce w świetle metody DEA  
10.03.11  Frederic Docquier Univ. Louvain-la-Neuve, IRES, Belgia  Brain drain and inequality across nations  
03.03.11  Justyna Siwińska  Ekonomiczna efektywność przetwarzania w chmurze  
24.02.11   Dni UEP  
17.02.11  Paweł Kliber Zmiany aktywności GPW - modelowanie na podstawie danych transakcyjnych  
27.01.11  Roman Kosmalski O retrospektywnych i prospektywnych rozkładach regionalnych PKB na osobę i na pracującego w Polsce  
20.01.11  Piotr Łosowski  Usługi analityczne w biznesie i edukacji  
13.01.11  Roman Kiedrowski Stabilność równowagi dynamicznej w nowej wersji klasycznego modelu wzrostu gospodarki wielosektorowej  
16.12.10  Roman KiedrowskiModel klasycznej alokacji kapitału z "ulepszoną" definicją kapitału  
09.12.10  Krzysztof Cichy  Innowacje i dyfuzja technologii w symulacyjnym modelu postępu technicznego  
02.12.10  Henryk Jan Runka Teoria punktów wewnętrznych i jej zastosowanie  
25.11.10  Katedra Ekonometrii  Prezentacja artykułów do zeszytu naukowego  
18.11.10  Roman Kosmalski O stałej i malejącej produktywności nakładów w modelu CCR  
04.11.10 Monika MajewskaKilka uogólnień modelu Arrowa-Hurwicza  
28.10.10  Justyna Siwińska  Optymalizacja zasobów obliczeniowych w systemach decyzyjnych  
21.10.10  M. Ciołek  Seminarium KEM/KE,  
Efektywność rynkowa GPW w Warszawie (dyskusja nad rozprawą doktorską)  
07.10.10  Roman Kosmalski Koncepcja rozprawy doktorskiej "Konwergencja i nierówności regionalne w Polsce w świetle metody DEA" 
02.09.10  Karolina Sobczak Analysis of links between nominal and real economic convergence, 
(dyskusja nad rozprawą doktorską)