DataReferentTemat 
 14.06.12 Adam Krawiec UJ Opóźnienie inwestycyjne w modelach ekonomicznych  
31.05.12 Paweł Kliber  Omówienie artykułu: Ł.Lenart, M.Pipień. Almost periodically correlated time series in business fluctuations analysis  
24.05.12 Piotr Kasprzak WMI UAM Funkcje prawie okresowe  
17.05.12 Piotr Kasprzak WMI UAM  O twierdzeniu Lovelady'ego o punkcie stałym i jego zastosowaniach w równaniach nieliniowych.
10.05.12  Marcin Borkowski WMI UAM  O pewnym uogólnieniu wskaźnika NPV  
19.04.12  Marcin Woźniak  Program aktywizacji długotrwale bezrobotnych w modelu równowagi na rynku pracy z heterogenicznymi poszukującymi i ofertami pracy.  
12.04.12  Karolina Sobczak  Model DSGE z heterogenicznymi firmami – wyniki symulacji numerycznych  
05.04.12  Michał Burzyński  Ryzyko systemowe na rynku międzybankowym - podejście przy wykorzystaniu teorii przepływów w sieciach(c.d.)
29.03.12  Michał Burzyński  Ryzyko systemowe na rynku międzybankowym - podejście przy wykorzystaniu teorii przepływów w sieciach
22.03.12  Piotr Maćkowiak  Dlaczego zadanie dualne programowania liniowego jest właśnie takie…  
01.03.12  Dominika Bogusz UŁ  Optymalne strategie reklamowe i jakość produktów trwałych z opóźnieniem w czasie
16.02.12  Monika Naskręcka  "Równowaga ogólna, nieufność i efektywne bańki" (General equilibrium, wariness and efficient bubbles, A. Araujo, R. Novinski, M. Pascoa, Journal of Economic Theory 146) (c.d.)
09.02.12 Monika Naskręcka  "Równowaga ogólna, nieufność i efektywne bańki" (General equilibrium, wariness and efficient bubbles, A. Araujo, R. Novinski, M. Pascoa, Journal of Economic Theory 146)  
24.11.11  Udział uczestników seminarium KEM w wykładzie prof. Leszka Balcerowicza
Prof. Leszek Balcerowicz “Co z Euro?”  
17.11.11  Aleksandra Wójcicka KBO  Szacowanie prawdopodobieństwa niewypłacalności firmy na podstawie wybranych metod oceny ryzyka kredytowego – autoreferat pracy doktorskiej  
27.10.11  Monika Naskręcka  Model SOE PL-2009 - przykład modelu DSGE wykorzystywanego przez NBP. c.d.
20.10.11  Monika Naskręcka  Model SOE PL-2009 - przykład modelu DSGE wykorzystywanego przez NBP 
13.10.11  Piotr Maćkowiak  Uwagi o twierdzeniu o hiperpłaszczyźnie rozdzielającej zbiory wypukłe  
06.10.11  Roman Kosmalski  Autoreferat pracy doktorskiej   
22.09.11  Michał Burzyński  Model wzrostu gospodarczego z rynkiem kapitałowym