DataReferentTemat 
 23.05.13Piotr Łosowski Metody analityki gospodarczej w modelowaniu i analizach procesów organizacji edukacyjnych. Koncepcja i cele rozprawy doktorskiej (cd.)
 09.05.13Piotr Łosowski Metody analityki gospodarczej w modelowaniu i analizach procesów organizacji edukacyjnych. Koncepcja i cele rozprawy doktorskiej
 04.04.13Monika Naskręcka Równowaga i stabilność procesów wzrostu w modelach gospodarki konkurencyjnej z zapasami. Koncepcja i cele rozprawy doktorskiej
 14.03.13Michał Konopczyński Gospodarka prywatna, gdy stopa procentowa zależy od zadłużenia
 07.03.13Piotr Maćkowiak Ciągłość pierwiastków wielomianów. Prosty dowód topologiczny
 28.02.13Karolina Sobczak Effect of nominal convergence criteria on real side of economy in DSGE models
 21.02.13Roman Kiedrowski Rynek pracy i dynamiczna równowaga ogólna w warunkach malejących korzyści skali
 31.01.13Roman Kiedrowski Zadanie centralnego planisty a dynamiczna równowaga ogólna - analiza pewnego przypadku  
 24.01.13Michał Burzyński Równowaga ogólna w statycznym modelu gospodarki z migracjami
 18.01.13Karolina Sobczak Asymmetric DSGE model with heterogeneous firms
 06.12.12Karolina Sobczak  Symetryczny model DSGE z heterogenicznymi firmami - konstrukcja teoretyczna i analizy jakościowe (cd.)  
 22.11.12Karolina Sobczak  Symetryczny model DSGE z heterogenicznymi firmami - konstrukcja teoretyczna i analizy jakościowe (cd.)  
 15.11.12Karolina Sobczak  Symetryczny model DSGE z heterogenicznymi firmami - konstrukcja teoretyczna i analizy jakościowe (cd.)  
 08.11.12Karolina Sobczak  Symetryczny model DSGE z heterogenicznymi firmami - konstrukcja teoretyczna i analizy jakościowe
 25.10.12Michał Konopczyński  Model małej gospodarki otwartej bez rządu (c.d.)
 18.10.12Michał Konopczyński  Model małej gospodarki otwartej bez rządu (c.d.)
 11.10.12Michał Konopczyński  Model małej gospodarki otwartej bez rządu
 04.10.12Piotr Maćkowiak Istnienie równowagi w prostym modelu wymiany: podejście algorytmiczne