Data  Referent Temat 
 29.05.14Zbigniew Świtalski
Struktura zbioru wektorów cen równowagi w modelu rynku typu Gale'a-Shapleya
 22.05.14Monika Naskręcka
Model równowagi ogólnej z zapasami (c.d.)
 15.05.14Monika Naskręcka Model równowagi ogólnej z zapasami (c.d.)
 08.05.14Monika Naskręcka Model równowagi ogólnej z zapasami (c.d.)
 25.04.14  Uczestnictwo (bierne i czynne) w IV. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej

„Matematyka i informatyka na usługach ekonomii”

 17.04.14 Łukasz WoźnyOn incentives, temptation and self-control
 10.04.14Michał Burzyński
Migracje, kapitał ludzki i wzrost gospodarczy w zglobalizowanej gospodarce (seminarium poświęcone otwarciu przewodu doktorskiego)
 03.04.14Monika Naskręcka
Model równowagi ogólnej z zapasami (c.d.)
 27.03.14Monika NaskręckaModel równowagi ogólnej z zapasami
 20.03.14
Roman Kiedrowski Dowód nowej wersji tw. o stabilności równowagi klasycznej (c.d.)
 13.03.14Roman KiedrowskiDowód nowej wersji tw. o stabilności równowagi klasycznej
 06.03.14Damian Sołtysiak
Model Goodwina-Solowa z podażą pracy zależną od płac
 20.02.14Paweł KliberZagadka premii za ryzyko
 06.02.14Tomasz TokarskiGrawitacyjny model wzrostu gospodarczego
 24.01.14
Lobna Bousrih The Impact of Social Capital and Institutional Quality on Economic Growth
(seminarium poświęcone otwarciu przewodu doktorskiego)
 16.01.14 Roman Kiedrowski Rekurencyjna metoda wyznaczania dynamicznej równowagi ogólnej w warunkach malejących korzyści skali (c.d.)
 09.01.14 Roman Kiedrowski Rekurencyjna metoda wyznaczania dynamicznej równowagi ogólnej w warunkach malejących korzyści skali
 12.12.13Marcin WoźniakEquilibrium search model with endogenous job destruction. Fitting to Polish labor market.
 05.12.13Michał Konopczyński Optymalna polityka fiskalna w gospodarce otwartej, gdy stopy procentowe zależą od stopnia zadłużenia (cd.)  
 28.11.13Paweł KliberA Multi-criteria Approach to Portfolio Analysis in Jump-diffusion Models
 21.11.13Michał KonopczyńskiOptymalna polityka fiskalna w gospodarce otwartej, gdy stopy procentowe zależą od stopnia zadłużenia (cd.)
 07.11.13Michał Konopczyński Optymalna polityka fiskalna w gospodarce otwartej, gdy stopy procentowe zależą od stopnia zadłużenia (cd.)
 24.10.13Michał Konopczyński Optymalna polityka fiskalna w gospodarce otwartej, gdy stopy procentowe zależą od stopnia zadłużenia (cd.)
 17.10.13Karolina SobczakAsymmetric production structures in DSGE models with heterogeneous firms
 10.10.13Michał Konopczyński Optymalna polityka fiskalna w gospodarce otwartej, gdy stopy procentowe zależą od stopnia zadłużenia