Data Referent Temat
21.06.2018
14:15-15:45
Damian Sołtysiak
Model typu Keynesa - Metzlera - Goodwina. Kalibracja i wyniki symulacji dla gospodarki polskiej
14.06.2018Damian SołtysiakSprzężenia zwrotne w monetarnym modelu wzrostu typu
Keynesa - Metzlera - Goodwina
7.06.2018Monika NaskręckaDynamika i uwarunkowania instytucji rynku pracy:
Model zmian instytucjonalnych
w demokracji i autokracji (c.d.)
17.05.2018Monika NaskręckaDynamika i uwarunkowania instytucji rynku pracy:
Model zmian instytucjonalnych
w demokracji i autokracji
26.04.2018 Dominika Machowska
(Uniwersytet Łódzki)
Cumulative and delayed effects
of advertising in competitive
goodwill dynamics
19.04.2018  Anna Michalak
(Uniwersytet Łódzki) 
Stabilność typu Lapunowa i jej zastosowanie w badaniu stabilności
sieci neuronowej
5.04.2018Michał KonopczyńskiPewien model wzrostu z kapitałem publicznym - dowód globalnej asymptotycznej stabilności
na podstawie tw. Olecha (c.d.)
29.03.2018Michał KonopczyńskiPewien model wzrostu z kapitałem publicznym - dowód globalnej asymptotycznej stabilności
na podstawie tw. Olecha
 8.03.2018 Roman Kiedrowski Stabilność równowagi w modelu
IS - LM 
 1.03.2018 Piotr Maćkowiak Pewien dowód twierdzenia Brouwera (c.d.)
 22.02.2018 Damian Sołtysiak Stabilność równowagi dynamicznej
w modelu typu Keynesa - Metzlera -Goodwina
 25.01.2018 Piotr MaćkowiakPewien dowód twierdzenia Brouwera
(c.d.)
 18.01.2018 Piotr MaćkowiakPewien dowód twierdzenia Brouwera
 14.12.2017Fryderyk Falniowski, Jakub Bielawski
(Uniwersytet Ekonomiczny
w Krakowie)
Uogólniona miara
względnego niedostatku
 7.12.2017Michał Konopczyński
 How Taxes, Education and
Public Capital Influence
Economic Growth in Poland 
(c.d.)
 30.11.2017Olivier Damette (Université  
de Lorraine
)
 Renewable energy and panel cointegration
 23.11.2017Piotr Łosowski  Metody analityki gospodarczej
w organizacjach edukacyjnych. Modelowanie i analiza procesów
 16.11.2017 Michał Konopczyński How Taxes, Education and
Public Capital Influence
Economic Growth in Poland
 9.11.2017Michał Konopczyński  How Taxes, Education and Public Capital Influence
Economic Growth in Poland
 26.10.2017
s. 8 C
 Piotr ŁosowskiMetody analityki gospodarczej
w organizacjach edukacyjnych. Modelowanie i analiza procesów 
19.10.2017
s. 114 B
 Michał Burzyński
(Université
du Luxembourg)
Mexican Immigration to the US: Selection, Sorting and Matching
5.10.2017
s. 418 A
Tibor Neugebauer (Université
du Luxembourg)
Neugebauer T., Sadrieh A.,
Selten R., "Taming Selten's Horse
with Impulse Response"