Informatyka w Gospodarce i Administracji to specjalność dająca poszukiwaną przez pracodawców umiejętność wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych w działalności biznesowej. Absolwenci specjalności postrzegani są przez potencjalnych pracodawców jako specjaliści z zakresu rozwiązań informatycznych świadomi uwarunkowań ekonomicznych oraz potrafiący sprawnie działać w grupie projektowej.

Informatyka jako dziedzina zmienia się bardzo dynamicznie, stąd w nauczaniu kładziemy nacisk na rozwijanie analitycznego sposobu myślenia oraz umiejętności praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy, które pozwolą studentom stosować narzędzia informatyczne do rozwiązywania problemów biznesowych w praktyce zawodowej.

Specjalność prowadzona jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Na studiach licencjackich kładziemy nacisk przede wszystkim na rozwijanie umiejętności praktycznych, natomiast na studiach magisterskich studenci mają możliwość samodzielnego kształtowania zdobywanej wiedzy.

Nasi absolwenci są specjalistami w zakresie rozwiązań informatycznych, posiadają głęboką świadomość uwarunkowań ekonomicznych, potrafią sprawnie działać w grupie projektowej.