Katedra Informatyki Ekonomicznej prowadzi ścisłą współpracę z partnerami zarówno wywodzących się ze środowisk naukowych jak i biznesowych i przemysłowych. Zgromadzona wokół Katedry grupa firm z dziedziny IT współpracuje z zespołem poprzez uczestnictwo w projektach i seminariach organizowanych przez KIE, jak również poprzez finansowe wsparcie przedsięwzięć badawczych koordynowanych przez Katedrę.
Współpraca z partnerami biznesowymi (w tym międzynarodową firmą SAP) stymuluje rozwój badań prowadzonych w KIE poprzez dostarczanie problemów praktycznych, które umożliwiają weryfikację wyników prowadzonych w Katedrze badań na rzeczywistych przykładach.
Dzięki licznej międzynarodowej grupie zaprzyjaźnionych z Katedrą Informatyki Ekonomicznej Uniwersytetów, możliwa jest współpraca w ramach wymian naukowych, projektów badawczych czy też organizowania międzynarodowej Szkoły Letniej dla studentów z partnerskich uniwersytetów i specjalności Informatyka w Gospodarce i Administracji.