W dniach 29.06-01.06 pani dr Agata Kliber brała udział w międzynarodowej konferecji Euroconference2016: " International  Conference on Emerging Market Economies" organizowanej w Porto (Portugalia) przez: Society for the Study of Emerging Markets (SSEM), School of Economics and Management of the University of Porto (FEP) oraz Center for Economics and Finance at University of Porto (CEF.UP). W jej trakcie przewodniczyła sesji zatytułowanej: "International Economics and Finance" oraz wygłosiła współautorskie wystąpienie razem z panią dr Katarzyną Andrzejczak,pt."Foreign technology absorption in Sub-Saharan Africa: long term analysis of the nature and stability of relationships".