Sekretariat międzykatedralny Katedr Ekonometrii, Ekonomii Matematycznej, Matematyki Stosowanej oraz Statystyki

Decyzją władz Uczelni na Wydziale Informatyki i Gospodarki Elektronicznej została powołana nowa jednostka organizacyjna: Sekretariat międzykatedralny Katedr Ekonometrii, Ekonomii Matematycznej, Matematyki Stosowanej oraz Statystyki.

Od 1 września miejscem obsługi Pracowników i Studentów będą:

- pokój 404 w składzie: mgr Mariola Dettlaff oraz mgr Katarzyna Zakrzewska obsługujące Katedry: Matematyki Stosowanej i Ekonomii Matematycznej,

- pokój 405, który zajmie mgr Ewa Młynarczyk (koordynator sekretariatu), obsługująca Katedrę Ekonometrii oraz Katedrę Statystyki – do momentu powrotu do pracy mgr Agnieszki Motały.

Numery telefonów nie zmienią się i pozostaną przy dotychczasowych osobach.

W dniach 15 sierpnia – 1 września mgr Ewa Młynarczyk będzie przebywać na urlopie wypoczynkowym, w tym czasie obowiązki koordynatora przejmie mgr Mariola Dettlaff.

Z góry przepraszamy za utrudnienia mogące pojawić się w procesie konsolidacji – trwają przeprowadzki oraz inne działania organizacyjne, mające na celu umożliwienie sprawnego funkcjonowania sekretariatu 

od 1 września. Liczymy na państwa wyrozumiałość!

Z poważaniem

Zespół Sekretariatu międzykatedralnego Katedr: Ekonometrii, Ekonomii Matematycznej, Matematyki Stosowanej oraz Statystyki