W dniach 4-5 lipca 2019 pani dr A. Rutkowska oraz panowie dr M. Bartkowiak i mgr Jakub Morkowski brali udział w międzynarodowej konferencji XX SIGEF Congress - Harnessing Complexity through Fuzzy Logic w Neapolu (Włochy). W jej trakcie zaprezentowali referaty:

    • dr Aleksandra Rutkowska oraz dr Marcin Bartkowiak: “Vague expert information in portfolio optimization - an empirical study.”

    • mgr Jakub Morkowski: “Investment in currency market making use of neural network and fuzzy logic”

Wdniach 4-6 lipca 2019 pani dr hab. Elżbieta Rychłowska-Musiał uczestniczyła w międzynarodowej konferencji naukowej International Conference of Applied Economics w Mediolanie we Włoszech, podczas której wygłosiła referat zatytułowany: “Easy or tough coopetition? Perspective of Coopetitive Real Options Games”.