Uczymy już od 35 000 dni
Aktualności

Listopad 2013

Pan mgr Tomasz Podolak (absolwent specjalności inżynieria finansowa na kierunku informatyka i ekonometria) otrzymał trzecią nagrodę w ogłoszonym przez Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego konkursie na najlepszą pracę licencjacką/magisterską z dziedziny bezpieczeństwa wewnętrznego.

Nagrodzona praca magisterska pt. "Przestępczość giełdowa w Polsce" została przygotowana pod kierunkiem prof. dr hab. Małgorzaty Doman. 
http://www.abw.gov.pl/portal/pl/8/955/Warszawa_04112013_r.html


Grant badawczy pod kierownictwiem mgr Aleksandry Rutkowskiej (Katedra Matematyki Stosowanej) "Rozmyta optymalizacja portfela papierów wartościowych w świetle teorii wiarygodności z uwzględnieniem oczekiwań inwestorów" uzyskał finansowanie w ramach konkursu PRELUDIUM 5, organizowanym przez Narodowe Centrum Nauki. Opiekunem naukowym projektu jest prof. Marian Matłoka, a drugim wykonawcą dr Marcin Bartkowiak. Więcej informacji: http://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2013-11-08-wyniki-konkursow


Nakładem wydawnictwa CeDeWu kazała się książka dr. Marcina Bartkowiaka oraz dr. Krzysztofa Echausta pt."Produkty strukturyzowane. Konstrukcja, wycena, aspekty prawne"


29.11.2013 - dr Agata Kliber jako Gość Specjalny wygłosiła wykład pt."Wpływ kryzysu greckiego na postrzeganie ryzyka gospodarek europejskich" na konferencji Metody Ilościowe w Ekonomii, zorganizowanej przez 3 koła naukowe działające na Wydziale Informatyki i Gospodarki Elektronicznej (SKN Estymator, SKN Inżynierii Finansowej oraz SKN Portfolio).