1 lutego 2017 r. dr hab. Elżbieta Rychłowska-Musiał brała udział w seminarium poświęconym zagadnieniom stosowania koncepcji opcji realnych (rzeczowych) w praktyce gospodarczej pt. „Opcje rzeczowe –problemy naukowe i praktyczne”. Seminarium zostało zorganizowane przez Katedrę Inwestycji i Nieruchomości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Miało charakter roboczego spotkania specjalistów zajmujących się problematyką wyceny opcji realnych (rzeczowych) oraz ich zastosowaniem w rachunku ekonomicznym. Uczestnikami seminarium byli zarówno reprezentanci kluczowych ośrodków akademickich w Polsce, jak i osoby wykorzystujące aparat wyceny opcji realnych w praktyce gospodarczej (taksatorzy złóż). Dr hab. Elżbieta Rychłowska-Musiał wygłosiła referat rozpoczynający spotkanie, zatytułowany: "Reguły decyzyjne na rynku konkurencyjnym w koncepcji gier opcyjnych". Więcej informacji: link.