17 maja 2016 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu odbył się Konkurs „Modelowanie Rynku Energii” o Nagrodę Prezesa ENEA. Konkurs skierowany był do Studentów studiów I i II stopnia Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej UEP oraz Wydziału Matematyki i Informatyki UAM. Organizatorami Konkursu był Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej UEP (reprezentowany przez panią prof. Małgorzatę Doman) oraz Wydział Matematyki i Informatyki UAM (reprezentowany przez pana prof. Ryszarda Domana), partnerami – ENEA (partner strategiczny) i Enea Trading. Celem Konkursu była popularyzacja tematyki funkcjonowania rynku energii oraz zapoznanie studentów ze specyfiką pracy analityka w tym obszarze.

Do konkursu zgłosiło się 10 zespołów (złożonych z 3-5 osób). Zadanie konkursowe polegało na zaproponowaniu rozwiązania problemu analitycznego dotyczącego modelowania rynku energii. Jego rozwiązanie wymagało przeprowadzenia analiz związanych ze specyfiką produkcji energii przez elektrownie wiatrowe i jej oddziaływania na ceny energii elektrycznej na rynku SPOT. Czas przeznaczony na pracę nad problemem wynosił 6 godzin. Po tym czasie Zespoły zaprezentowały rezultaty swoich prac przed Kapitułą Konkursową w składzie: pani Anna Gabrysiak - kierownik Biura Analiz Rynkowych Enea Trading (przewodnicząca), pani Ilona Młynarczyk  pracownik Biura Analiz Rynkowych Enea Trading, a jednocześnie absolwentka WIGE, prof. Barbara Będowska-Sójka i prof. Małgorzata Doman z WIGE UEP, prof. Ryszard Doman WMI UAM, oraz pozostałymi uczestnikami konkursu.

Studenci pracowali z ogromnym zaangażowaniem, a poziom prezentowanych rozwiązań był wysoki. Ostatecznie,  po 10 godzinach trwania Konkursu, Kapituła wyłoniła zwycięzców. Pierwszą nagrodę w wysokości 5000 zł otrzymał zespół studentów z WMI UAM w składzie Magdalena Kłosowska, Dariusz Ratajczyk, Paulina Zięba. Druga i trzecia nagroda w wysokości odpowiednio 3000 i 2000 zł przypadła studentom WIGE ze specjalności inżynieria finansowa. Zwycięskie zespoły to: studenci 3 roku I stopnia: Michał Dziubiński, Wojciech Frąckowiak, Joanna Polańska, Łukasz Przedwój, Anna Rokicka (II miejsce ) oraz zespół studentów 1 roku  II stopnia: Marcin Gwiazda, Przemysław Mączyński, Anna Morawska (III miejsce).

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w Konkursie, a zwycięzcom serdecznie gratulujemy! Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z Konkursu na FB Inżynierii Finansowej (https://www.facebook.com/inzynieriafinansowa/)


KONFERNECJE:
Artykuł pani dr Agaty Kliber, napisany we współautorstwie z panem dr. Piotrem Płuciennikiem (UAM) pt. "Euro,  Dollar  or  Swiss  Franc:  What  Currency  had  the  Greatest  Impact  on  the  Hungarian,  Polish  and  Czech  Economies During  the  Global  Financial  Crisis?" został zaprezentowany w trakcie 33. międzynarodowej konferencji "Forecasting Financial Markets". Konferencja odbyła się w dniach 25-27.05 w Hanowerze (Niemcy).