W dn. 16.05 panie: prof. Elżbieta Rychłowska-Musiał, mgr Julita Wyrwał i dr Agata Kliber brały udział w VIII Konferencja Badania Naukowe na UEP.  W trakcie konferencji pani dr Agata Kliber przedstawiła prezentację pt. "Strategie publikacji artykułów naukowych: koszty finansowe i czasowe".

Z przyjemnością informujemy, że pan mgr Wojciech Orchowski zdobył II nagrodę w 23. edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską napisaną i obronioną w roku akademickim 2015/2016 na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu za pracę: „Wpływ informacji zamieszczanych na serwisie Twitter na notowania indeksu DAX”. Promotorem pracy była pani prof. dr hab. Małgorzata Doman, prof. zw. UEP.

W dniu 23 maja 2017r. Pani dr hab. Elżbieta Rychłowska-Musiał uczestniczyła w konferencji organizowanej przez Fundację Rektorów Polskich oraz firmę Plagiat.pl "Współczesne wyzwania w zarządzaniu uczelnią – standardy antyplagiatowe podwyższające jakość kształcenia i nauczania”, podczas której brała udział w dyskusjach poświęconych poszukiwaniom idealnego modelu zarządzania uczelnią, a także procedurom sprzyjającym podnoszeniu jakości kształcenia.