W styczniu 2018 ukazały się następujące publikacje pracowników KMS:
Matłoka M. “Relative h-preinvex functions and integral inequalities”, Georgian Matehmatical Journal, doi.org/10.1515/gmj-2017-0064, str 1-11. Lista A, IF: 0.43