W dniach 5-7.09.2017 pani dr Blanka Łęt brała udział w konferencji Dynamiczne Modele Ekonometryczne, odbywającej się w Toruniu. W trakcie konferencji przedstawiła wystąpienie pt. "Crude Oil and Agricultural Futures Markets: Analysis of Linkages on the American and European Market".

Współautorski referat pań dr Aleksandry Rutkowskiej i pani dr Magdaleny Szyszko pt. "Consumers’ Inflation Expectations in the EU countries. Does Monetary Policy Explain their Forward-lookingness?" został zaprezentowany na konferencji: 13th International Scientific Conference  Knowledge for Market Use 2017 subheaded People in Economics – Decisions, Behavior and Normative Models, odbywającej się w dniach 7-9 września w Olomoucu (Czechy).

W dniach 11-15 września pani dr Aleksandra Rutkowska brała udział w międzynarodowej konferencji "EUSFLAT 2017 The 10th Conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology" odbywającej się w Warszawie. W trakcie konferencji wygłosiła wystąpienie współautorskie z panem dr Marcinem Bartkowiakiem pt. "Fuzzy approach to forecast mortality rate"

Wspólne wystąpienie pani pani dr hab. Barbary Będowskiej-Sójki i pani dr Agaty Kliber pt."Sovereign risk transmission between Credit Default Swaps and Government bonds during the Global Financial Crisis. The case of the Central Europe" zostało przedstawione w trakcie międzynarodowej konferencji WROFIN2017, odbywającej się w dniach 13-14.09.2017 we Wrocławiu.

Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu ukazały się następujące monografie pracowników KMS:
- Kliber A.: DYNAMIKA ZMIAN CEN KONTRAKTÓW SCDS A RYZYKO SUWERENNE POLSKI W OKRESIE KRYZYSU FINANSOWEGO
- Rutkowska A.: CREDIBILISTIC PORTFOLIO OPTIMIZATION. INDIVIDUAL INVESTORS PERSPECTIVE

W dniach 20-21.09 pan dr Marcin Bartkowiak brał udział w Ogólnopolskiej Konferencji Aktuarialnej organizowanej przez SGH w Warszawie. W trakcie konferencji przedstawił wystąpienie pt. "Forecasting Mortality".

W dniu 21.09. pani dr Karolina Siemaszkiewicz brała udział w konferencji: Nauki Ekonomiczne XXI wieku: wyzwania, dylematy, perspektywy, organizowanej we Wrocławiu. W trakcie konferencji przedstawiła wystąpienie pt. "Standardy ładu korporacyjnego w krajach Europy rozwijającej się".

W dniu 22.09 pan dr Marcin Bartkowiak brał udział w Międzynarodowym Seminarium Naukowym - Pensions, Justice and Culture organizowanym w Poznaniu przez Katedrę Nauk Ekonomicznych Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej.

W dniu 23.09 pan dr Marcin Bartkowiak brał udział w V Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Systemy zabezpieczenia społecznego wobec wyzwań demograficznych, ekonomicznych oraz technologicznych" (Social Security Systems in the Light of Demographic, Economic and Technological Challenges).  Konferencja była organizowana przez Katedrę Nauk Ekonomicznych Wydziału Inżynierii Zarządzania (Politechnika Poznańska) we współpracy z Polską Grupą Emerytalną SGH. W trakcie konferencji pan dr Bartkowiak przedstawił wystąpienie współautorskie z panią dr Aleksandrą Rutkowską pt. "Fuzzy mortality rate".

Dnia 23.09 został rozstrzygnięty konkurs na badania naukowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu pod nazwą „UEP DLA NAUKI – Nowe kierunki badań w dziedzinie nauk ekonomicznych” (pierwsza edycja). Laureatem konkursu w 2017 roku został zespół, którego kierownikiem jest Pan dr hab. Paweł Marszałek, prof. nadzw. UEP,  Wydział Ekonomii. W skład zespołu wchodzą: Pani dr Katarzyna Andrzejczak, Wydział Ekonomii, Pani dr Agata Kliber, Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej, Pani dr hab. Ida Musiałkowska, Wydział Gospodarki Międzynarodowej. Nagrodzony projekt nosi tytuł: „Przyszłość pieniądza – kryptowaluty, waluty lokalne, gospodarka bezgotówkowa”.