Aktualności

Dr Kamil Wilak laureatem Konkursu Fundacji UEP na najlepszą pracę doktorską

15.04.2019 r.
Wśród lauratów XIV edycji Konkursu na najlepszą pracę doktorską obronioną na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w roku akademickim 2017/2018 znalazł się dr Kamil Wilak, który zdobył III miejsce za pracę pt. Estymacja bezrobocia pozornego i biernego z wykorzystaniem strukturalnych modeli szeregów czasowych
Promotor pracy: dr hab. Elżbieta Gołata, prof. nadzw. UEP.

Na Konkurs zgłoszono 17 prac doktorskich.