Aktualności

Dr Wojciech Roszka w Kapitule naukowej programu ARIADNA

23.11.2017 r.

Dr Wojciech Roszka został zaproszony do Kapituły naukowej programu ARIADNA na kadencję 2017 – 2021. Kapituła, którą tworzą przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych najlepszych polskich uczelni czuwa nad rozwojem programu ARIADNA, wyznacza kierunki rozwoju programu oraz dysponuje uprawnieniami uchwałodawczymi i opiniotwórczymi.


Program akademicki ARIADNA  jest platformą badawczo – naukową przygotowaną przez dystrybutora oprogramowania IBM SPSS – firmę Predictive Solutions. Celem programu ARIADNA jest wspieranie jednostek edukacyjnych, pracowników naukowych prowadzących działalność naukową, badawczą lub dydaktyczną z wykorzystaniem oprogramowania SPSS oraz studentów, którzy w ramach akredytacji zajęć mogą otrzymać certyfikat IBM SPSS Junior Expert będący potwierdzeniem umiejętności nie tylko obsługi programu, ale i wysokich umiejętności analitycznych, poszukiwanych na rynku pracy.


Dr Wojciech Roszka jest związany z programem od roku 2009.