Aktualności

Geny ‘trudne’ i ich wpływ na wyniki statystycznych analiz RNA-seq

10.04.2019 r.

10.04.2019 r.
godz. 17:30
sala A1.33 
Wydział Matematyki i Informatyki UAM przy ul. Umultowskiej 87 w Poznaniu