Uczymy już od 35 007 dni
Aktualności

Monografia poświęcona metodzie reprezentacyjnej oraz big data

19.07.2018 r.
W lipcu ukazała się monografia pt. "An overview of methods for treating selectivity in big data sources” autorstwa dra Macieja Beręsewicza, prof. Risto Lehtonena (Uniwersytet w Helsinkach), dra Fernando Reisa (Eurostat), dr Loredany Di Consiglio (Eurostat) oraz dra Martina Karlberga (Eurostat) poświęcona metodom redukcji obciążenia estymatorów wykorzystujących źródła big data. Praca zawiera teoretyczne podstawy wykorzystania big data na potrzeby statystyki, przegląd literatury w zakresie istniejących metod umożliwiających skorygowanie błędów nielosowych w big data oraz przykłady Twittera, Google Trends, sieci komórkowych i Wikipedii. 

Monografia została wydana przez Eurostat i jest pokłosiem uczestnictwa dra Macieja Beręsewicza w projekcie ESSnet on Big Data. Wersja elektroniczna dostępna jest on-line pod adresem: http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-statistical-working-papers/-/KS-TC-18-004

Serdecznie zachęcamy do lektury!