Aktualności

Otwarte Seminarium - Cudzoziemcy na krajowym rynku pracy w ujęciu regionalnym

9.10.2018 r.
Serdecznie zapraszamy na otwarte seminarium Katedry Statystyki we wtorek 9.10.2018 r., o godzinie 15:15 w sali 4.1 CEUE.

Podczas seminarium dr Maciej Beręsewicz oraz dr Marcin Szymkowiak zaprezentują wyniki pracy badawczej pt. Cudzoziemcy na krajowym rynku pracy w ujęciu regionalnym.

Praca badawcza miała na celu opracowanie metody szacunku zasobu cudzoziemców przebywających w Polsce czasowo według ich cech demograficzno-społecznych, kraju poprzedniego zamieszkania, kraju obywatelstwa, statusu na rynku pracy oraz poziomu wykształcenia – na poziomie Polski ogółem, województw, regionów (NUTS 2) oraz podregionów (NUTS 3) wg klasyfikacji NUTS 2016.

Szczegóły dotyczące metody oraz uzyskanych wyników można znaleźć w raporcie końcowym i załącznikach, które znajdują się na stronie- http://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/statystyka-dla-polityki-spojnosci/statystyka-dla-polityki-spojnosci-2016-2018/badania/rynek-pracy-ubostwo-i-wykluczenie-spoleczne/