Uczymy już od 35 000 dni
Aktualności

Otwarte Seminarium Katedry Statystyki z udziałem dra Roberta Patera

19.04.2018 r.
Serdecznie zapraszamy na otwarte seminarium Katedry Statystyki poświęcone wystąpieniu dra Roberta Patera z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, który wygłosi referat pt.
Gromadzenie i analiza internetowych ofert pracy
.

Seminarium odbędzie się we
czwartek 19 kwietnia o 16:30 w sali 0.7 CEUE
.

Informacje o prelegencie:

Kierownik Katedry Ekonomii Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Doktor nauk ekonomicznych. Stopień doktora uzyskał w Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Specjalista w zakresie cykli koniunkturalnych i rynku pracy. Autor lub współautor ok. 50 artykułów naukowych z tych tematów oraz ponad 100 innych publikacji, w tym analiz, raportów z badań, ekspertyz i artykułów w ogólnopolskich czasopismach o charakterze ekonomicznym. Specjalizuje się w makroekonomii i ekonometrii stosowanej, ze szczególnym zastosowaniem do badań cyklu koniunktury, rynku ofert pracy i ewaluacji polityki gospodarczej. Wykonuje analizy i prognozy sytuacji gospodarczej w Polsce, a w szczególności rynku pracy. Od 2004 r. prowadzi regularne badania rynku wolnych miejsc pracy w Polsce pod nazwą Barometr Ofert Pracy. Współwykonawca szeregu projektów badawczych, w tym ponad dwudziestu ukończonych. Członek Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Rynku Pracy (EALE). Współpracuje z Biurem Inwestycji i Cykli Ekonomicznych w Warszawie. Ekspert instytutu IFO w Monachium w zakresie oceny tendencji gospodarczych w Polsce. Publikował m.in. w Journal of Applied Economics, Innovation i Acta Oeconomica. Współpracował regularnie z Gazetą Wyborczą i czasopismem Polish Market.