Aktualności

PAZUR 25 - Modelowanie w ekologii lasu

7.12.2017 r.
Kiedy: 7.12.2017 r. (czwartek)
Godzina: 17:00 — 20:00
Gdzie: 0.7 CEUE 
Szczegóły spotkania:

Zaplanowaliśmy dwa wystąpienia

1. Przegląd nowych i (mam nadzieję) ciekawych pakietów R — Maciej Beręsewicz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Urząd Statystyczny w Poznaniu)

2. Proste i złożone modelowanie w ekologii lasu - od poletek po kontynent problemy są podobne — Marcin Dyderski (Polska Akademia Nauk, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu).

Streszczenie:

W swoim wystąpieniu chciałbym podzielić się swoimi doświadczeniami z modelowaniem procesów ekologicznych w różnych skalach przestrzennych. Mimo że tematyka jest dość egzotyczna, to problemy stojące przed ekologami nie odbiegają od głównych mankamentów naszej pracy analitycznej. Na przykładzie kilku realizowanych projektów chciałbym pokazać pułapki związane z doborem zmiennych, niestarannym zbiorem danych, nadintepretacją uzyskanych wyników oraz komunikatywnością przekazu. Dotknę też tematu doboru odpowiednich metod i problemów związanych z estymacją potrzeb i nastawienia Recenzentów, ponieważ często ma to wpływ na przebieg naszej pracy.